سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
مدیر عمرانی
نام: خسرو

نام خانوادگی: خسرویان

سمت:
 مدیر عمرانی و نظارت فنی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری گرایش مهندسی معماری

پست الکترونیکی: khosro.khosravian@gmail.com


تلفن:  07142212306

 

فاکس:07142219080

 

آدرس: کازرون خیابان طالقانی، دانشگاه سلمان فارسی، ساختمان مهندسی، طبقه دوم حوزه ریاست

                                                             

__________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: سید روح الله


نام خانوادگی: موسوی


سمت: کارشناس عمران


مدرک تحصیلی:کارشناسی
                                                                                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 نام: علیرضا

نام خانوادگی: سبب ساز

سمت: کارشناس عمران

مدرک تحصیلی:کارشناسی

پست الکترونیکی: asa7562@gmail.com