سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
گروه فناوری اطلاعات

 

نام: پرهام

نام خانوادگی: ارجمند

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

سمت: مدیر فناوری اطلاعات

شماره تماس:

پست الکترونیک: arjomand@kazerunsfu.ac.ir