جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
مهندسی برق

عنوان رشته: مهندسی برق

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 


رئیس بخش:

 

نام و نام خانوادگی: سیروس بهرامی

مدرک تحصیلی: دکتری

شماره تماس:

پست الکترونیک:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 


اساتید بخش مهندسی برق:

 


 ردیف نام و نام خانوادگی       رشته مرتبه علمی        تلفن             پست الکترونیک
 1  سیروس بهرامی                      استاد یار                                                                            
 2  محسن شعبانیان    مربی    
 3  جمیدرضا قوهستانی    مربی    
 4  ایمان لرزاده    استادیار