سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
اطلاعات تماس
آدرس: کازرون، چهار راه ارشاد،ابتدای خیابان آیت الله طالقانی
تلفن های تماس با دانشگاه:2-42212341 , 2-42226051-071
لیست شماره های داخلی:

نام                       

سمت

داخلی

خط مستقیم

دکتر انوشیروان غفاری پور

سرپرست دانشگاه

188

 

جهانگیر رستمی    

دفتر ریاست

189

42223444

دکتر ابوذر خسروی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

157

42212305

دکتر یحیی گردانی

سرپرست معاونت اداری و مالی

191

 

دکتر مهدی رضایی

معاون فرهنگی و اجتماعی

119

 

 مجتبی جنگجو

مدیر امور اداری و پشتیبانی

103

42218692

دکتر علی غفارپناه  

 

سرپرست مدیریت امور فرهنگی 

149

42221205

عباس باغبان آزاد

مدیر امور مالی

110

42212343

خدابخش میرزایی

مدیر امور حقوقی و امور قراردادها

108

42212344

دکتر مهدی عسکری

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

131

 

خسرو خسرویان

مدیر طرح های عمرانی

---

42212306

پرهام ارجمند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

195

 

 امیر احمد نیری

مدیر پژوهش و فناوری

145

 

سعید زارع خفری

سرپرست مدیریت دانشجویی

104

 

دکتر علیرضا عظیم پور

مسئول مرکز مشاوره

---

42220618

امین انصاری

مسئول تربیت بدنی

---

42221604

سید فرهاد موسوی

مسئول امور عمومی

144

 

آمنه آبسالان

مسئول کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

177

 

دکتر سعید فلاحی

سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

107

 

دکتر سیروس بهرامی

سرپرست بخش برق الکترونیک

146

 

دکتر نظام الدین قاسمی

سرپرست بخش روانشناسی

183

 

عبدالکریم عباسی

کارشناس امور مالی

111

 

رحیم شجاعی

کارشناس امور مالی

112

 

مصطفی ارجی

کارشناس امور مالی

113

 

مهدی روحانی

امین اموال و انبار دار

117

 

مرضیه بزمی

کارشناس آموزش ادبیات

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام

سمت

داخلی

خط مستقیم

لیلا باغبان آزاد

کارشناس آموزش فناوری اطلاعات و برق

127

 

فاطمه مختاری

آموزش علوم مهندسی

128

 

مریم رجحانی

آموزش بخش فیزیک و علوم کامپیوتر

129

 

زهرا بازیار

دانش آموختگان

133

 

معصومه بذرافشان

اموزش ریاضات و کاربرددها- کارشناس پژوهش

130

 

آقای هاشمی

امور فارغ التحصیلان

132

 

حمیدرضا رئیسی

امور دانشجویی و رفاه، کارپرداز

137

42212341

سید داراب موسوی

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی

154

 

احسان رفیعیان زاده

مرکز فناوری اطلاعات

174

 

حسین ساسانی پور

مرکز فناوری اطلاعات

173

 

مریم دهقان

کارشناس کتابخانه

194

 

نادر شجاعی

کارشناس مالی

114

 

علیرضا سبب ساز

دایره عمرانی

---

42212346

ندا پناه

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک

146

 

زهرا مجیدی

دبیرخانه

140

 

سمیه نظریه

ماشین نویس- اپراتور

101

42226050-2

دکتر تقدسی

سرپرست بخش فیزیک

166

 

دکتر علیرضا علیزاده

مدیر گروه معارف

135

 

دکتر حسین مهدویان راد

رئیس بخش ریاضیات و کاربردها

176

 

مهندس علی بدیع

رئیس بخش         مهندسی کامپیوتر

185