يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
کانون های فرهنگی و هنری

نام کانون

دبیر کانون

قرآن و عترت

اسفندیار روشن

خیریه نبض زندگی

مریم قاسمی سیف آبادی

سلامت و خانواده

مرضیه دهقان

نگاره

زهرا حق پرست

جویبار

کیمیا فانی

فیلم و عکس

زهرا قاسمی

گردشگری و ایرانگردی

رضا برونی

همیاران سلامت روان

مریم شیعه زاده

ایثار

-----

مهدویت

-----

تئاتر

-----

کارآفرینی

-----

موسیقی

-----

همیاران بهداشت

-----