سه شنبه ، 28 خرداد ، 1398
حداقل
مشخصات اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ردیف


نام و نام خانوادگی


رشته


مرتبه علمی


تلفن مستقیم


داخلی


عکس


cv

      

 

1

 

مهدی رضایی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

دانشیار

 

cv

 

2

سید محمد دشتی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

cv

 

3

 

سید هاشم خاتمی

 

فرهنگ و زبانهای باستانی

 

مربی

 

cv

 

 

4

 

سید محتشم محمدی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

 

cv

 

 

5

 

فرهاد براتی

 

زبان و ادبیات عرب

 

استادیار

 

cv

 

 

6

 

زیبا قلاوندی

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

 

cv

 

 

7

 

علیرضا علیزاده

 

زبان و ادبیات عرب

 

استادیار

 

cv

 

 

8

 

میثم حاجی پور

 

زبان و ادبیات فارسی

 

استادیار

 

cv

 

 

9

 

مرضیه صادق زاده

 

روانشناسی تربیتی

 

استادیار

 

cv

 

 

10

 

مسلم عباسی

 

روانشناسی عمومی

 

استادیار

 

cv

 

 

11

 

علیرضا عظیم پور

 

روانشناسی

 

استادیار

 

cv

 

 

12

 

لیلا شاملی

 

روانشناسی بالینی

 

استادیار

 

cv

 

 

13

 

نظام الدین قاسمی

 

روانشناسی

 

استادیار

 

cv

 

 

14

 

پریسا عبدالرضاپور

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

 

cv

 

15

یحیی گردانی

زبان انگلیسی

استادیار

cv

 

16

 

علیرضا راستی

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

 

cv

 

 

17

 

یاسر خواجوی 

 

زبان انگلیسی

 

استادیار

 

cv

 

18

نسیمه نوحی      

 

زبان انگلیسی

استادیار

cv