پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
Enter Title

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن مستقیم

داخلی

عکس

cv

1

علیرضا دهقان

فناوری اطلاعات

مربی

 

131

 

cv

2

علیرضا بدیع

فناوری اطلاعات

مربی

 

185

 

cv

3

پرهام ارجمند

فناوری اطلاعات

مربی

 

195

 

cv

4

سیروس بهرامی

برق و الکترونیک

استادیار

 

146

 

cv

5

محسن شعبانیان

برق و الکترونیک

مربی

 

 

 

cv

6

حمید رضا قوهستانی

برق و الکترونیک

مربی

 

 

 

cv

7

رسول بلاغی

شهرسازی

مربی

 

 

 

cv

8

محمد اکبری

شهرسازی

مربی

 

136

 

cv

9

ایمان لرزاده

برق و الکترونیک

استادیار

 

 

 

cv

10

ابوذر خسروی

 

استادیار

 

157

 

cv