ﺳﻪشنبه ، 28 اردیبهشت ، 1400

(آرشیو ماه اردیبهشت 1394)

انتصاب سرپرست جدید بخش آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

انتصاب سرپرست جدید بخش آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

ﺳﻪشنبه ,29 اردیبهشت 1394 16:02
با حکم دکتر رضا پولادی سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون، پریسا عبدالرضاپور به عنوان سرپرست بخش آموزش زبان انگلیسی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده ...

انتصاب سرپرست جدید بخش روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

ﺳﻪشنبه ,29 اردیبهشت 1394 16:01
با حکم دکتر رضا پولادی سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دکتر علیرضا عظیم پور به عنوان سرپرست بخش روانشناسی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است با...
دکتر مرضیه صادق زاده به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

دکتر مرضیه صادق زاده به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شد

چهارشنبه ,23 اردیبهشت 1394 09:26
با حکم دکتر رضا پولادی سرپرست دانشگاه سلمان فارسی، دکتر مرضیه صادق زاده عضو هیأت علمی بخش روانشناسی این دانشگاه به عنوان سرپرست دانشکده ادبیات و علوم ...

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان