ﺳﻪشنبه ، 28 اردیبهشت ، 1400

(آرشیو ماه آبان 1393)

جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود دختر با قوانین و مقررات دانشگاه

جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود دختر با قوانین و مقررات دانشگاه

ﺳﻪشنبه ,06 آبان 1393 09:12
جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود دختر با قوانین و مقررات دانشگاه، در دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار شد. این جلسه ساعت 10 صبح روز یکشنبه، بیست و هف...

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان