شنبه ، 2 مرداد ، 1400

 

نام: سید عزیزالله

نام خانوادگی: هاشمی

مدرک تحصیلیکارشناسی

سمت: امور فارغ التحصیلان

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 133

پست الکترونیکی:

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

نام:زهرا

نام خانوادگی:بازیار

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

سمت: ککارشناس آموزشی بخش علوم مهندسی، امور دانش آموختگان، ثبت نام دانشجویان جدید الورود(مقطع کارشناسی با آزمون)، آمار

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی133

پست الکترونیکی:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

   صدور مدارک پایان تحصیلات دانش آموختگان به شیوه جـــدید

 

اطلاعیه درخواست مدارک دانش  آموختگی دانش آموختگان دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فرم تعهد آدرس صحیح

تقاضای صدور مدارک دانش آموختگی(کلیک نمایید)

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات

 مدارک لازم جهت دریافت اصل دانشنامه و ریز نمرات 

فرم مخصوص تقاضای دانشنامه و ریز نمرات  (کلیک کنید )

 

 

                                                              

 

 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان