شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: محمدرضا

نام خانوادگی: پورکریمی

مدرک تحصیلی: دکتری

سمت: سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری

شماره تماس: 07142226050- داخلی:145 
                                                                                     

پست الکترونیکی: 

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی: 
 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان