ﺳﻪشنبه ، 21 اردیبهشت ، 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن مستقیم

داخلی

عکس

cv

1

علی مجیدی نیا

ریاضی محض - جبر

استادیار

 

172

cv

2

مهدی عسکری

فیزیک

استادیار

 

135

cv

3

احسان منبری

فیزیک

استادیار

 

121

 

cv

4

صحابه هاشمی

فیزیک

استادیار

   

cv

5

سعید فلاحی

ریاضی کاربردی- تحقیق

استادیار

   

cv

6

ابراهیم اژدری

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

استادیار

 

176

cv

 

7

علی غفارپناه

ریاضی محض-آنالیز ریاضی

استادیار

42221205

149

cv

8

محمد رضا پورکریمی

فیزیک

استادیار

 

121

cv

9

محمد رضا تقدسی

فیزیک

استادیار

 

166

cv

10

بهروز خسروپور

فیزیک

استادیار

42212305 157

cv

11

حسین مهدویان راد

ریاضی محض - آنالیز ریاضی

استادیار

 

 

 

cv

12

امیراحمد نیری

سیستم های پیچیده تطبیقی

مربی

 

145

cv

13 اسماعیل کاظمی فیزیک استادیار        

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان