سی و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور، در مرحله دانشگاهی برگزار شد
Posted on اسفند 13, 1394 15:57

سی و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور، در مرحله دانشگاهی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار شد.

در این مسابقات که در شش بخش شفاهی، کتبی، پژوهشی، ادبی، هنری و فناوری برگزار شد، در مجموع حدود 80 نفر از دانشجویان این دانشگاه در بخش های مختلف آن نام نویسی کردند.

دانشجویان شرکت کننده در مرحله دانشگاهی مسابقات سراسری قران کریم در بخش امتحان کتبی به صورت هماهنگ با دانشجویان سراسر کشور در روز دوشنبه10 اسفندماه به رقابت پرداختند. مسابقات بخش شفاهی هم همزمان با بخش کتبی در نمازخانه دانشگاه برگزار شد.

مسابقات تلاوت ترتیل و تحقیق برادران و خواهران با حضور داورانی از شهرستان نیز در روز های یک شنبه و چهارشنبه به ترتیب برای خواهران و براداران شرکت کننده برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.

چاپ