برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی محیط کار و مخاطرات حوادث طبیعی و کاهش اثرات آن
Posted on بهمن 20, 1395 13:56
برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی محیط کار و مخاطرات حوادث طبیعی و کاهش اثرات آن

کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی محیط کار و مخاطرات حوادث طبیعی و کاهش اثرات آن ویژه کارکنان دانشگاه سلمان فارسی برگزار شد.

کارگاه آموزشی بهداشت و ایمنی محیط کار توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره  دانشگاه سلمان فارسی و با حضور جمعی از کارکنان دانشگاه در روز سه شنبه مورخ  19/11/1395  به منظور آشنایی بیشتر افراد با اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار و همچنین پیشگیری از آسیب در زمان وقوع بلایای طبیعی، برگزار کرد.

  در این کارگاه خانم لیلا طهماسبی،کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان، به عنوان مدرس در زمینه اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار، ضمن پخش فیلم هایی در باره ی رعایت ارگونومی هنگام انجام کار، جابجایی اجسام، نحوه نشستن صحیح و انجام حرکات ورزشی در محیط کار به بیان اصول و مبانی ایمنی و عوامل خطرساز در محیط کار پرداخت و راهکارهایی جهت پیشگیری به شرکت کنندگان در کارگاه ارائه داد .

     در ادامه مهندس شریف زاده، کارشناس بهداشت محیط شهرستان، با بیان اینکه شهر ما با قرار گرفتن بر خط گسل و زلزله خیز بودن از جمله مناطق حادثه خیز به شمار می رود؛ راهکارهایی در جهت برنامه ریزی خانواده ها برای آمادگی در برابر  بلایای طبیعی، آشنایی با محل های امن و ناامن، نقشه خطر، ارزیابی خطر سازه ای و غیر سازه ای و اقدامات مربوط به کاهش این خطرات و ضرورت تهیه کیف اضطراری خانواده و نحوه مدیریت بحران در هنگام وقوع حادثه ارائه  کرد.

درپایان بسته آموزشی در این خصوص بین حاضرین توزیع گردید و برای تمامی شرکت کنندگان در کارگاه گواهی آموزشی صادر شد.

 

چاپ