برگزاری کارگاههای آموزشی یک روزه مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی با عنوان زندگی به توان سه برای دانشجویان جدیدالورود
Posted on آبان 09, 1396 15:27
برگزاری کارگاههای آموزشی یک روزه مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی با عنوان زندگی به توان سه برای دانشجویان جدیدالورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه سلمان فارسی کازرون با حضور مسئولان دانشگاه به همراه کارگاههای آموزشی مهارت های زندگی و مقابله با آسیب های اجتماعی با عنوان زندگی به توان سه در روز دوشنبه 8 آبان برگزار شد.

طرح زندگی به توان سه با محتوای آموزش مهارت های زندگی و مقابله با آسیب های اجتماعی به مدت یک روز و با هدف آموزش و ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان جهت مقابله با آسیب های اجتماعی و تصمیم گیری مناسب در بحران های احتمالی در سالن اجتماعات نصراله مردانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور دانشجویان جدیدالورود دانشگاه سلمان فارسی برگزار شد.

در این برنامه دکتر نارنجی ها متخصص و کارشناس آسیب های اجتماعی، پیرامون شیوه گذار از مرحله دانش آموزی به دانشجویی و سازگاری با محیط های جدید بویژه برای دانشجویان جدیدالورود و همچنین ارتباط موثر و مناسب و بدون آسیب با دانشجویان و افراد جدید مطالبی را برای دانششجویان بیان کرد.

دکتر نارنجی ها همچنین  هوش اجتماعی را  از عوامل موثر در تصمیم گیری مناسب و به موقع دانست.

وی همچنین پیرامون مهارت نه گفتن و چگونگی انجام آن و اینکه در صورتی که مسائلی با ارزش های شما در تضاد است قاطعانه پاسخ منفی دهید و همچنین یاد بگیرید که در صورت نیاز به درخواست های مختلف، نه بگویید و در برابر این درخواست ها محکم و استوار باشید و رودربایستی را کنار بگذارید؛ مسائل مهمی را بیان کرد

دکتر نارنجی ها در ادامه در حوزه اعتیاد و آسیب های آن و همچنین باورهای غلطی که دراین حوزه وجود دارد سخنانی را بیان کرد و دانشجویان را به پرهیز از استفاده از هر گونه مواد مخدر ولو به منظور تفنن فراخواند و تاکید کرد دروازه ورود به اعتیاد به مواد مخدر همان استفاده برای اولین بار است. و عواقب ناگوار این مساله تا همیشه برای فرد باقی خواهد ماند.

چاپ