برگزاری کارگاه گرافیک مطبوعاتی ویژه اعضای نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on آذر 27, 1396 09:33
برگزاری کارگاه گرافیک مطبوعاتی ویژه اعضای نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دومین کارگاه آموزشی نشریات ویژه صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات دارای مجوز دانشگاه سلمان فارسی کازرون، برگزار شد.

در این کارگاه 2 ساعته که دیشب در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد، دکتر مهدی رضایی مدرس کارگاه با اشاره با سابقه و پیشینه نشریات و مطبوعات، به اصول گرافیک نشریات (روزنامه و مجله)، شیوه ی چینش محتوا، شیوه قرار  دادن عکس ها و مطالب در نشریات، انتخاب تیتر و اهمیت آن... پرداخت.

بر اساس بند 6ماده 6 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و سایر عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی شورای مرکزی ناظر، وظیفه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه می باشد و طبق ماده 15 همین دستورالعمل شرکت در این کارگاه برای صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات دارای مجوز الزامی است.

در این کارگاه 23 نفر از اعضای نشریات دانشجویی: آوای مشاور، جویبار، آرمان شار، ثقلین، صبح قلم، داروگ، آیایدون، الگوریتم، view point، فرآیند و دارکوب حضور داشتند.

چاپ