برگزاری نمایشگاه کتاب‌های تخصصی و کتاب‌های نویسندگان کازرونی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on آذر 13, 1398 19:01
برگزاری نمایشگاه کتاب‌های تخصصی و کتاب‌های نویسندگان کازرونی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

نمایشگاه کتاب دانشگاهی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار گردید.

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در این نمایشگاه که به مدت یک هفته دایر بود، علاوه بر عرضه کتاب‌های علمی و تخصصی مرتبط با رشته‌های مختلف دانشگاهی، برخی از کتاب‌های عمومی، از جمله کتاب‌های مرتبط با شهرستان کازرون و نویسندگان کازرونی نیز عرضه گردید.
گفتنی است این نمایشگاه از سوی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون و با حمایت و پشتیبانی معاونت فرهنگی اجتماعی این دانشگاه برگزار گردید.
چاپ