برگزیدگان پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون معرفی شدند
Posted on تیر 11, 1399 14:21
برگزیدگان پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون معرفی شدند

با اتمام روند داوری نشریات منتشر شده و صفحه‌های مجازی انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی، تشکل‌ها و شوراهای دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در طول سال تحصیلی جاری، رسانه‌های برگزیده در هر بخش معرفی شدند.

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در این جشنواره 23 رسانه حضور داشتند که در حوزه‌های مختلف به تولید و انتشار محتوا و انجام فعالیت‌های رسانه‌ای پرداخته بودند.
حضور پررنگ فعالان دانشجویی در فضای مجازی به واسطه شیوع ویروس کرونا و افزایش چشمگیر مطالب تولید شده در این بستر، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این دوره از جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون بود.
در مجموع با ارزیابی مطالب تولید و منتشر شده توسط انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی، تشکل‌ها و شوراهای دانشجویی و براساس مستندات و فعالیت‌های صورت گرفته و پس از تجمیع آرا داوران، رسانه‌های برگزیده و همچنین رسانه‌های قابل تقدیر در پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، به شرح زیر معرفی شدند:

بخش گرافیک

رسانه برگزیده: نشریه فرایند
رسانه شایسته تقدیر: انجمن علمی رباتیک

بخش تولید محتوای رسانه

رسانه برگزیده: انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
رسانه شایسته تقدیر: نشریه الگوریتم

بخش مقاله

رسانه برگزیده: انجمن علمی رباتیک
رسانه شایسته تقدیر: کانون محیط‌زیست

و در مجموع

رسانه برگزیده: انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
رسانه شایسته تقدیر: انجمن علمی رباتیک

چاپ